Dr.Nikorn Rongbutsri

DTBI

ประชุมออนไลน์กันอย่างไรดี

Meeting คุยงานอยู่บ้านไม่มีสะดุดกับ 7 Application พังกำแพงการสื่อสาร ที่ช่วยให้การทำงานง่ายขึ้น #DTBI#หลักสูตรปริญญาตรี#มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงรับสมัครนักศึกษาใหม่ #tcas63 รอบที่ 4🔶ศึกษารายละเอียดประกาศรับสมัครได้ที่: http://bit.ly/395ku30 สมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์: student.mytcas.comกำหนดรับสมัคร: วันที่ 7-20 พฤษภาคม 2563